Graag wil ik je duidelijk laten weten dat het nóóit mijn intentie is en zal zijn om roekeloos om te springen met jouw informatie. Daarnaast zal ik ook nóóit jouw gegevens verspreiden en/of doorverkopen aan andere partijen. De informatie en gegevens die ik verzamel, worden verzameld vanwege één van de twee onderstaande redenen;

 • Om mijn diensten en aanbod te verbeteren. Zo kijk ik bijvoorbeeld regelmatig naar welke pagina’s en artikelenhet meest worden bezocht.
 • Of omdat het nódig is om jou (beter) van dienst te kunnen zijn. Zo werk ik bijvoorbeeld samen met andere partijen zodat ik jou demogelijkheid kan bieden om online te betalen met iDeal.

LIBELIUS, gevestigd aan Clavecymbelstraat 11B, 6217 CP te Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Persoonsgegevens die wij verwerken

LIBELIUS verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens. Mits je een bestelling plaatst en/of een offerteaanvraagt.
 • E-mailadres
 • IP-adres. Alleen bij ondertekenen online offertes én bij inschrijvingmailinglijst. Met deze gegevens wordt verder niks gedaan, maar het wordtnou eenmaal automatisch bijgehouden door de derde partij).
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer. Alleen bij online betalingen – deze gegevensworden alleen bijgehouden door Mollie en Paypal, de aanbieders van onlinebetaalmethodes waar LIBELIUS gebruik van maakt.

Dit wordt gebruikt voor:

 • Het opstellen van offertes (op verzoek, uiteraard).
 • Het opstellen van facturen.
 • Betalingsmethodes zoals iDeal.
 • De mailinglijst.
 • Google Analytics statistieken (wordt 14 maanden bewaard).

Deze gegevens zullen nooit worden verkocht aan derden. Alleen de betrokken partijen (zoals Google, Facebook, etc. onderaan deze pagina vind je een lijst met partijen waar ik mee samenwerk) krijgen inzage in deze gegevens. En ook alleen omdat het nodig is om te functioneren.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@libelius.com, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

LIBELIUS verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, MITS jij een klantbent óf jezelf hebt ingeschreven voor de mailinglijst.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onzedienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • LIBELIUS analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website teverbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouwvoorkeuren.
 • LIBELIUS verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toeverplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onzebelastingaangifte.

En natuurlijk ook de gegevens die je zelf aanlevert, zoals informatie dat via het contactformulier wordt gestuurd. LIBELIUS raad dan ook aan om géén privacygevoelige informatie te verstrekken via de website en/of via het contactformulier.


Geautomatiseerde besluitvorming

LIBELIUS neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van LIBELIUS) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

LIBELIUS bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Gegevens zullen minimaal zeven jaar bewaard blijven, aangezien dat verplicht is volgens de wet.


Delen van persoonsgegevens met derden

LIBELIUS verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hieronder een overzicht van de partijen waar LIBELIUS mee samenwerkt;

 • Mollie,voor online betalingen met iDeal. Zij verwerken o.a. je naam en jebankgegevens.
 • MailChimp,nieuwsbrievensysteem. Zij verwerken informatie van mensen die zichinschrijven op de mailinglijst van LIBELIUS.
 • Administratiekantoor, zij verwerken o.a. alle facturen. LIBELIUS werktniet met een vaste partij hiervoor.
 • Belastingdienst, zij kunnen natuurlijk ten alle tijden inzage krijgenin de administratie van LIBELIUS.
 • Google (Analytics), zijverwerken de website statistieken.

Akismet ter preventie van spam

We verzamelen informatie over bezoekers die reageren op websites die onze Akismet anti-spam service gebruiken. De informatie die we verzamelen hangt af van hoe de gebruiker Akismet heeft ingesteld voor de site, maar normaliter zit hier het IP adres van de reageerder, user agent, referrer en website URL (met ook andere informatie zoals naam, gebruikersnaam, e-mail adres en deze reactie zelf) bij.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

LIBELIUS gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door LIBELIUS en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@libelius.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

LIBELIUS neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@libelius.com


Wat ik zelf nog doe om jouw privacy te waarborgen

Naast bovenstaande wettelijke eisen, onderneem ik zelf ook stappen om jouw privacy te kunnen waarborgen. Zoals ik aan het begin van deze pagina al vermelde; het is niet mijn intentie om roekeloos om te gaan met jouw gegevens.

 • Ik verzamel alleen gegevens die ik écht nodig heb om jou van dienst tekunnen zijn.
 • Ik werk samen met partijen die een goede reputatie hebben. Ik betaalliever méér dan dat ik goedkope partijen inschakel die slechte kwaliteitbieden.
 • Uiteraard is mijn website beveiligd met SSL.
 • Ik sla alleen gegevens op die ik écht nodig heb. Inloggegevens enwachtwoorden bewaar ik vrijwel nooit, in verband met je privacy.

LIBELIUS, gevestigd aan Clavecymbelstraat 11B, 6217 CP te Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.