De informatie die op deze site verzameld wordt, dient om de diensten en het aanbod te verbeteren.

LIBELIUS, is gevestigd aan Clavecymbelstraat 11B, 6217 CP te Maastricht en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande privacyverklaring.


Uw persoonsgegevens die verwerkt worden

LIBELIUS verwerkt, via contactformulieren en webshopformulieren uw persoonsgegevens. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Extra gegevens die u zelf aanlevert
 • IP-adres. Bij inschrijvingen en/of online offertes
 • Apparaat type en internet browser
 • Bankrekeningnummer. Bij online betalingen – Mollie en Paypal, zijn de aanbieders van de onlinebetaalmethodes waar LIBELIUS gebruik van maakt.

Dit wordt gebruikt voor:

 • Het opstellen van offertes en facturen.
 • Betalingsmethodes zoals iDeal.
 • mailing-, inschrijf- en reserveringslijsten.

Deze gegevens worden niet verkocht aan derden. Alleen betrokken partijen (zoals Google, Facebook, etc.) kunnen bijv. via apps of plugins inzicht in deze gegevens hebben. Zie onder de programma’s (3e partijen en cookies) waar deze website gebruikt van maakt.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden

Ouders/verzorgers worden aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen jonger dan 16 jaar verzameld worden zonder toestemming. De website en/of dienst kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Mocht u van mening zijn dat er zonder (ouderlijke/verzorgende) toestemming, persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@libelius.com, dan wordt deze informatie verwijderd.


Met welk doel worden uw persoonsgegevens verwerkt

LIBELIUS verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van nieuwsbrieven en/of advertenties met een uitschrijf mogelijkheid.
 • Het afhandelen van offertes, facturen en betalingen.
 • LIBELIUS verwerkt gegevens die wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangiften.
 • Bellen of e-mailen bij de dienstverlening.
 • Informatie verzending over wijzigingen.

Periode dat uw persoonsgegevens bewaard worden

LIBELIUS bewaart persoons- en betalingsgegevens minimaal zeven jaar, zoals dat verplicht is volgens de wet.


Delen van uw persoonsgegevens met derden

LIBELIUS verkoopt geen gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit wettelijke verplicht is. Hieronder een overzicht van de partijen waar LIBELIUS mee samenwerkt;

 • Administratiekantoor, o.a. alle facturen.
 • Belastingdienst, via de administratie van LIBELIUS.
 • Mollie, online betalingen met iDeal.
 • MailChimp, nieuwsbrievensysteem.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die op deze site gebruikt worden

LIBELIUS maakt geen gebruik van cookies voor eigen onderzoek. Wel kunnen de programma’s/plugins die op deze site gebruikt worden, technische en functionele cookies gebruiken, cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Programma’s en plugins die op deze site worden gebruikt zijn:
WordPress, Woocommerce (met administratie analytics), Ux Builder, Elementor, School management, Moodle, Yith, Contact form 7, Simply Schedule Appointments, Theme my Login, Zero Spam.


Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek sturen naar info@libelius.com.

We vragen u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen , om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan. We reageren dan binnen uiterlijk 4 weken.